Informace o významných změnách registrace

Změny v užívání přípravků nouzové kontracepce s obsahem levonorgestrelu

SÚKL informuje o změnách, které v současné době probíhají u léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel, které jsou indikovány jako nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání použité metody kontracepce.  

 

Změna registrace léčivého přípravku OSTEOGENON

SÚKL informuje o  změně registrace léčivého přípravku OSTEOGENON, 830 mg, tbl. flm., SÚKL kód 14713.    

 

Přidání interakce u léčivého přípravku MINIDIAB

SÚKL informuje o přidání interakce do bodu 4.5 souhrnu údajů o přípravku léčivého přípravku MINIDIAB, 5 mg, tbl. nob., SÚKL kód 103541 a 103542.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku ZYRTEC, tbl.flm., velikost balení 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 a 100 (10x10) potahovaných tablet

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku ZYRTEC, tbl.flm., velikosti balení 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 a 100 (10x10) potahovaných tablet, SÚKL kódy 184490, 155687, 184491, 184492, 155685, 184493, 155686, 184494, 184495. Způsob výdeje velikostí balení 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 potahovaných tablet zůstává nezměněn.    

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku BIOMIN H, velikost balení 60, 64 a 90 sáčků

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku BIOMIN H, por.plv., velikosti balení 60, 64 a 90 tablet, SÚKL kódy 207594, 207595 a 207596. Způsob výdeje velikosti balení 30 sáčků zůstává nezměněn.    

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG, velikost balení 10, 20 a 30 tablet

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG, por.tbl.nob., velikosti balení 10, 20 a 30 tablet, SÚKL kódy 40662, 40700, 97393. Způsob výdeje velikosti balení 7, 50 a 100 tablet zůstává nezměněn.  

 

Změna indikací léčivého přípravku ASCORUTIN

SÚKL informuje o úpravě indikací léčivého přípravku ASCORUTIN, por.tbl.flm., SÚKL kód 96303.  

 

Změna indikací léčivého přípravku CILKANOL

SÚKL informuje o úpravě indikací léčivého přípravku CILKANOL, por.cps.dur., SÚKL kód 4336.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku DEXOKET 25 MG GRANULE PRO PERORÁLNÍ ROZTOK, velikost balení 2, 4, 10 sáčků

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku DEXOKET 25 MG GRANULE PRO PERORÁLNÍ ROZTOK, por.gra.sol., velikosti balení 2, 4, 10 sáčků, SÚKL kódy 171520, 171521, 171522. Způsob výdeje velikosti balení 20, 30, 40, 50, 100, 500 sáčků zůstává nezměněn.  

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku MAGNEROT, velikost balení 20 tablet

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku MAGNEROT, por.tbl.nob., velikost balení 20 tablet, SÚKL kódy 0088037 a 0209947. Způsob výdeje velikosti balení 50, 100, 200, 1000 tablet zůstává nezměněn.  

 

Rozšíření registrace léčivého přípravku Diphereline S.R. 11,25 mg o novou cestu podání

SÚKL informuje o rozšíření registrace léčivého přípravku Diphereline S.R. 11,25 mg o subkutánní cestu podání pro terapeutickou indikaci rakovina prostaty.  

 

Změna registrace léčivého přípravku EGIANTI 0,75 MG

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku EGIANTI 0,75 MG por.tbl.nob.  

 

Změna registrace léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG - nabytí právní moci

SÚKL informuje o nabytí právní moci rozhodnutí o změně způsobu výdeje léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG por.tbl.nob.  

 

Změna registrace léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku NULSORA 1,5 MG por.tbl.nob.  

 

Změna omezení výdeje přípravku PANADOL PLUS GRIP v lékárnách - nabytí právní moci

SÚKL informuje o nabytí právní moci rozhodnutí o změně registrace léčivého přípravku PANADOL PLUS GRIP spočívající v omezení výdeje tohoto přípravku v lékárnách.