ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality pro účastníky

Nové formulářové řešení žádostí o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ

Informace žadatelům pro podávání žádostí o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku (LP) nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ)  

 

Aktualizace pomocného číselníku LIM Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1. 4. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje úpravu pomocného číselníku „LIM“ Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Seznam“), s platností od 1. 4. 2024.  

 

Aktualizace webových formulářů pro podání žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o aktualizaci webových formulářů pro podání žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku k datu 2. 1. 2024.   

 

Informace ke změně sazby DPH u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely od 1. 1. 2024

V souvislosti s očekávanou změnou výše DPH od 1.1.2024 dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje informativní soubory Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.  

 

Aktualizace datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Seznam“), která vstoupí v platnost k 1.1.2024.  

 

Nové formulářové řešení některých žádostí CAU (přepis úhrady, zkrácená revize úhrad, kvalifikace do ÚS)

Informace žadatelům pro podávání žádostí o přepis maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, o provedení zkrácené revize úhrad, o kvalifikaci do úhradové soutěže.