Důležité informace a upozornění - zahraničí

Sdělení SÚKL ze dne 9.10.2008

Sdělení španělské regulační autority ke stažení léčivého přípravku FRAGMIN 15000 IU/0,6ml.  

 

Informace pro výrobce léčiv

Informace francouzské lékové agentury o provedené inspekci u výrobce.    

 

Informace SÚKL pro výrobce léčiv

Informace francouzské lékové agentury o provedené inspekci u výrobce.  

 

Informace SÚKL pro výrobce léčiv

Informace britské lékové agentury o provedené inspekci u výrobce.    

 

Informace SÚKL pro výrobce léčiv

Informace o neshodě výroby API se zásadami SVP.   

 

Oznámení britské lékové agentury

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje výrobce léčivých látek a přípravků o oznámení britské lékové agentury.  

 

Informace SÚKL pro výrobce léčiv

Informace o rychlé výstraze italské regulační autority.