ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BETASERC 24MG TBL NOB 100

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informační dopis - Pseudoefedrin

Držitelé rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem účinné látky pseudoefedrin by Vás ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv rádi informovali o rizicích syndromu reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES) a syndromu reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS) po podání léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin.  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seminář č. 10 – Odbor farmakovigilance sekce registrací

TÉMA: ZÁKLADY FARMAKOVIGILANCE  

 

EMA potvrzuje doporučení k neprodloužení registrace přípravku Translarna pro léčbu Duchennovy svalové dystrofie

Po opětovném přezkoumání výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA potvrdil své původní doporučení neobnovovat podmíněnou registraci přípravku Translarna (ataluren). Tento léčivý přípravek se používá k léčbě pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií, jejichž onemocnění je způsobeno typem genetické vady zvané „nesmyslná mutace“ v genu pro dystrofin a kteří jsou schopni chodit.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Iwadil, A-Chlordyl syrup a I-cordil

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Iwadil, A-Chlordyl syrup a I-cordil.  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 11.-14. prosince 2023

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v prosinci 2023 doporučil ke schválení sedm léčivých přípravků.  

 

Věstník 1/2024

Věstník SÚKL 1/2024 zveřejněn 23. 1. 2024  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 1. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel dne 2. 1. 2024  žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „podle zákona č. 106/1999 Sb. si dovoluji požádat o zaslání auditní zprávy (celého dokumentu) z auditu, který byl vypracován v roce 2023 a týkal se hospodaření Vašeho úřadu za období vedení předchozí ředitelky Ireny Storové. Audit je zmiňován například v tom to článku: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2456368 .“  

 

Seminář č. 9 – Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

TÉMA: Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.1.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

 

SÚKL informuje o vydání miliontého ePoukazu na zdravotnické prostředky

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) oznamuje, že byl vydán miliontý elektronický poukaz (ePoukaz) na zdravotnické prostředky. Tento okamžik nastal 2. ledna 2024 v 12:13 hodin v Brně, což představuje velký úspěch služby spuštěné v květnu 2022.