ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku ethinylestradiol

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ethinylestradiol v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 22. - 23. června 2021.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.10.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informační dopis - Champix

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)  ve spolupráci se společností Pfizer  a Evropskou lékovou agenturou (EMA) by Vás rádi informovali o následujících skutečnostech.  

 

Věstník SÚKL 9/2021

Věstník SÚKL 9/2021 zveřejněn 24. 9. 2021  

 

Seminář 8 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH) - opakování semináře č. 3

Téma: „Klinická hodnocení dnes a zítra aneb co nás čeká s Nařízení pro KH 536/2014 a nejen to.“  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.9.2021

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2021. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 10.7

Informace k obsahu 7. doplňku Evropského lékopisu 10. vydání, který bude součástí  ČL 2017 - Dopl. 2022.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 10.6

Informace k obsahu 6. doplňku  Evropského lékopisu 10. vydání, který bude součástí ČL 2017 - Dopl. 2022.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2021

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

 

Úprava vyjádření síly u léčivých přípravků Escapelle tablety a Ramonna tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě vyjádření síly u léčivých přípravků Escapelle, 1500 mcg, tbl.nob. a Ramonna, 1500 mcg, tbl.nob.  

 

Seminář 7 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Odborné aspekty správních řízení vedené sekcí CAU  

 

Seminář 6 – Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Procesní aspekty správních řízení vedené sekcí CAU a jejich vybrané typy  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku perindopril

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku perindopril v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 22. - 23. června 2021.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Plexxo 50 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně podmínek uchovávání léčivého přípravku Plexxo, 50 mg, tbl.nob.