ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

EMA doporučila k registraci dvě monoklonální protilátky pro léčbu covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dnes vydal souhlasné stanovisko s registrací léčivých přípravků Ronapreve (kombinace léčivých látek kasirivimab/imdevimab) a Regkirona (léčivá látka regdanvimab) pro léčbu nemoci covid-19.  

 

EMA začala s hodnocením použití vakcíny Spikevax u dětí ve věku od 6 do 11 let

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s hodnocením žádosti o změnu registrace - rozšíření používání vakcíny proti covid-19 společnosti Moderna pro děti ve věku od 6 do 11 let.  

 

Informační dopis - Mitomycin medac

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci  se  společností medac GmbH by vás rád informoval o následujících skutečnostech.  

 

Změna registrace léčivého přípravku BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY 3,5 mg granule v sáčku

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivého přípravku BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY, 3,5 mg, gra.scc.  

 

Úprava názvu a lékové formy léčivých přípravků řady Kytril

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu u léčivého přípravku KYTRIL, 2 mg, tbl.flm. a o úpravě názvu a lékové formy u léčivého přípravku KYTRIL INJ/INF, 1 mg/ml, inj.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Roxilip 10 mg potahované tablety a Roxilip 20 mg potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek a změně vzhledu tablet léčivých přípravků Roxilip, 10 mg, tbl.flm. a Roxilip, 20 mg, tbl.flm.  

 

Molnupiravir: EMA zahajuje přezkum podle článku 5(3) nařízení ES 726/2004

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila tento přezkum, aby podpořila možná vnitrostátní rozhodnutí o použití molnupiraviru ještě před jeho registrací.  

 

Informační dopis - LEUCO-SCINT, 0,18MG RAD KIT 3+3+3

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), ve spolupráci se společností Medi-Radiopharma Kft., Érd, Maďarsko, by Vás chtěl informovat o případných nedostatcích při použití přípravku LEUCO-SCINT týkajících se rychlosti sedimentace krevního vzorku při vyšetření a o možnosti použití metody centrifugace odebrané krve.  

 

Informační dopis - Beovu

Státní ústav pro kontrolu léčiv a společnost Novartis by Vás po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky chtěly informovat o následujících skutečnostech.  

 

Žádost o rolling-review pro bamlanivimab a etesevimab byla stažena

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila rolling-review (průběžné hodnocení)  bamlanivimabu a etesevimabu, dvou protilátek pro léčbu covid-19 vyvinutých společností Eli Lilly Netherlands BV poté, co společnost informovala agenturu EMA, že z procesu odstupuje.  

 

Pomozte zlepšit očkování pro všechny, stačí nahlásit podezření na nežádoucí účinek

Státní ústav pro kontrolu léčiv zahajuje týdenní kampaň na sociálních sítích, aby podpořil hlášení podezření na nežádoucí účinky po očkování. Šestý ročník kampaně #MedSafetyWeek, která se koná od 1. do 7. listopadu 2021, se věnuje vakcínám. Agentury pro léčivé přípravky celkem ze 64 zemí v této době vyzývají zdravotnické pracovníky, pracovníky národních imunizačních programů i pacienty, jejich pečovatele a rodiny, aby hlásili problémy, které se vyskytly po očkování vakcínami (včetně očkování proti covid-19).  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 11. – 14. října 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výstupech z pravidelného měsíčního jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).  

 

FI listopad 2021

Farmakoterapeutické informace 11/2021  

 

Informační dopis - Forxiga

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)  ve spolupráci se společností AstraZeneca AB a Evropskou lékovou agenturou (EMA) by Vás rádi informovali o následujících skutečnostech.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").