ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.11.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.10.2008

Informace k léčivému přípravku LAXYGAL, POR GTT SOL 1X25ML.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.10.2008

Stažení léčivého přípravku MACUGEN z úrovně zdravotnických zařízení.      

 

Pozastavení registrace - Acomplia

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA) doporučil pozastavení registrace léčivého přípravku Acomplia.  

 

Dotazník pro hodnocení spokojenosti

     

 

Seminář 13 - Klinické hodnocení

Název: Nedostatky předkládané dokumentace klinických hodnocení  

 

Seminář 12 - Klinické hodnocení

Opakování  semináře ze dne 23.10.2008.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.10.2008

Stažení léčivého přípravku ACCUSOL, roztok pro hemofiltraci, z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Seminář 11 - Klinické hodnocení

Informace k semináři č.11 Klinické hodnocení – etické komise.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci  září :  Alfaré, Beba Alprem LC-Pufa, Onprelen 20, Sporidex 250, Sporidex 500, Sporidex 125 mg/5 ml, Sporidex 250 mg/5 ml a dále  opravy započitatelných doplatků u  některých kódů .  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.10.2008

Stažení léčivého přípravku SYMBICORT TURBOHALER 200/6, inh plv 120 dáv, z úrovně zdravotnických zařízení.     

 

Veřejná zakázka č. VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam").  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 10/2008

Zajištění webových prezentačních služeb SÚKL pro pacienty včetně služeb souvisejících.  

 

Seznam IPLP k 1.10.2008

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.