ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Prezentace ze seminářů č. 4 a 5

Prezentace ze seminářů GCP pro členy místních etických komisí konaných ve dvou termínech 22. 3. 2012 a 3. 4. 2012.  

 

Návrh Seznamu k 20.4.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Upozornění na rizika při nesprávném používání přetlakovaných sprejů pro aplikaci roztoku fibrinu

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na riziko vzniku embolie při nesprávném použití přetlakovaných sprejů pro aplikaci roztoku fibrinu používaných pro zajištění intra-operační hemostázy.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2012

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 17. 4. 2012.  

 

Upozornění pro provozovatele lékáren

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Policie ČR pokračují ve vzájemné spolupráci a zaměřují se na kontroly lékáren v oblasti výdeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu a buprenorfinu.  

 

Upozornění na platnost nové legislativy

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na změny v legislativě, které se týkají oblasti léčivých přípravků, lidských tkání a buněk i zdravotnických prostředků.  

 

Informační dopis - paracetamol k intravenózní aplikaci

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Perfalgan, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Informační dopis - Fastum gel, Keplat, Ketonal 5% krém, Prontoflex 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Fastum gel, Keplat, Ketonal 5% krém, Prontoflex 10% (ketoprofen), který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., Hisamitsu UK Limited, Lek Pharmaceuticals d.d., CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH zdravotnickým pracovníkům.   

 

Informační dopis - Onglyza

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Onglyza (saxagliptin), který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Bristol-Myers Squibb/ AstraZeneca EEIG zdravotnickým pracovníkům.   

 

Informační dopis - Protelos, Osseor

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přidání kontraindikace u léčivých přípravků Protelos a Osseor (stroncium-ranelát), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Les Laboratoires Servier zdravotnickým pracovníkům.   

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.4.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Seminář 7 - Sekce ochrany spotřebitelů, oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance – novinky ve farmakovigilanční legislativě ( opakování 14.6.2012 )  

 

Seznam IPLP k 1.4.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Věstník SÚKL 03/2012

Věstník SÚKL 03/2012 zveřejněn 22. 3. 2012.