ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informační dopis - Tysabri

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Tysabri, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Biogen Idec Limited.  

 

Informační dopis - SGLT2

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků inhibitory SGLT2, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi AstraZeneca AB, Janssen-Cilag International NV a Boehringer Ingelheim International GmbH.  

 

Biosept sprej na rány, Biosept ošetření ran

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku BIOsept® sprej na rány a BIOsept® ošetření ran, který na trh v České republice uvádí společnost QuadraCare CZ, s. r. o.  

 

Seminář 1 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné léčivé přípravky, vybrané aspekty prokazování cenové reference, složené léčivé přípravky, léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (v angličtině orphan drugs), obchodní tajemství        

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2016

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 10. 3. 2016  

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 10.3.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 3.3.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku verapamil

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku verapamil v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaném ve dnech 25. - 27. ledna 2016.  

 

FI březen 2016

Farmakoterapeutické informace 3/2016  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Věstník SÚKL 2/2016

Věstník SÚKL 2/2016 zveřejněn 22. 2. 2016  

 

Návrh Seznamu k 20.2.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2015

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv

Výsledky průzkumu SÚKL Zdroje a využití informací v oblasti léčiv v roce 2015 mezi lékaři, lékárníky a veřejností.