ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informační dopis - Humalog

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Humalog 200 jednotek/ml, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Eli Lilly Nederland B.V.  

 

Seminář 13 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata    

 

Návrh Seznamu k 20.6.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Prezentace k semináři 10 - Odbor inspekční

Prezentace k semináři 10 pořádáného odborem inspekčním na téma: aktuální témata  

 

Prezentace k semináři 8 - Odbor inspekční

Prezentace k semináři 8 pořádaného odborem inspekčním na téma: aktuální témata  

 

Prezentace k semináři 6 - Sekce registrací

Prezentace k semináři 6 pořádaného sekcí registrací na téma: Aktuální témata    

 

Prezentace k semináři 5 - Sekce registrací

Prezentace k semináři 5 pořádaného sekcí registrací na téma: Aktuální témata    

 

FI červen 2016

Farmakoterapeutické informace 6/2016  

 

Prezentace k semináři 4 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Prezentace k semináři 4 pořádaného sekcí registrací (Farmakovigilance) na téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Prezentace k semináři 3 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Prezentace k semináři 3 pořádaného sekcí registrací (Farmakovigilance) na téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Prezentace k semináři 7 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 7 pořádaného sekcí zdravotnických prostředkůna na téma: Platná legislativa, požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti a role poskytovatele zdravotních služeb v systému vigilance zdravotnických prostředků  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seminář 12 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení)

Téma: Klinická hodnocení léčiv – nejčastější nedostatky (opakování semináře č. 11 ze dne 24.6.2016)  

 

Seminář 11 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení) - ZRUŠENO

Téma: Klinická hodnocení léčiv – nejčastější nedostatky  

 

Věstník SÚKL 5/2016

Věstník SÚKL 5/2016 zveřejněn 27. 5. 2016