ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informační dopis - Blincyto

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Blincyto, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Amgen Europe B.V.  

 

Návrh Seznamu k 20.10.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Prezentace k semináři 18 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Platná legislativa a požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti v oblasti používání zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb  

 

Hlášení změn údajů

Hlášení změn údajů nepodléhajících Žádosti o změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků  

 

FI říjen 2016

Farmakoterapeutické informace 10/2016  

 

Seminář 18 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Platná legislativa a požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti v oblasti používání zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb  

 

Obsah Ph. Eur. 9.0

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání  

 

Závaznost textů 9. vydání Evropského lékopisu

Informace o závaznosti textů 9. vydání Evropského lékopisu  

 

Elektronické formáty registrační dokumentace předkládané na SÚKL

SÚKL informuje o povinných elektronických formátech předkládané registrační dokumentace.    

 

Prezentace k semináři 17 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Vybrané základní principy stanovení ceny a úhrady a specifika pozice účastníka řízení  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.10.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Věstník SÚKL 9/2016

Věstník SÚKL 9/2016 zveřejněn 23. 9. 2016  

 

Návrh Seznamu k 20.9.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Prezentace k semináři 14 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata    

 

Prezentace k semináři 13 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata