ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.5

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.5.     

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.2

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.2.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.1

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.1.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.3

 Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.3.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících ACE inhibitory

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících ACE inhibitory v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 12. - 14. prosince 2016.  

 

Zadávací řízení na dodavatele konopí pro léčebné použití muselo být znovu zrušeno

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) informuje o zrušení zadávacího řízení na dodavatele konopí pro léčebné použití.  

 

FI duben 2017

Farmakoterapeutické informace 4/2017  

 

Informační dopis - EpiPen

SÚKL zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku EpiPen, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Meda Pharma s.r.o .  

 

Seminář 4 - Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení registrace a notifikace)

Téma: Ohlašování změny údajů osoby v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam IPLP k 1.4.2017

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Nežádoucí lékové interakce u seniorů jsou často opomíjené, projekt SENIOR to má změnit

Paní Alena pobývá v zařízení pro seniory pátým rokem. Potýká se s celou řadou zdravotních obtíží počínaje vysokým krevním tlakem přes dušnost až po těžkou depresi. Po ztrátě partnera výrazně zhubla, je apatická a užívá celkem 12 léků.  

 

Informační dopis - Herceptin

SÚKL zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Herceptin, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  Roche s.r.o.  

 

Věstník SÚKL 3/2017

Věstník SÚKL 3/2017 zveřejněn 22. 3. 2017  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2017

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 21. 3. 2017