ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Stanovisko SÚKL k tvrzením uváděným v informacích o přípravku

SÚKL zveřejňuje stanovisko k tvrzením uváděným v informacích o přípravku, která pacienty informují o léčivých či pomocných látkách, které přípravek neobsahuje, nebo vymezují skupiny pacientů, pro které je přípravek vhodný s ohledem na nepřítomnost některé látky v léčivém přípravku.   

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seminář 9 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné přípravky, farmakoekonomické analýzy a hranice ochoty platit  

 

Věstník SÚKL 4/2017

Věstník SÚKL 4/2017 zveřejněn 25. 4. 2017  

 

Rok 2016

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2016.    

 

Informační dopis - Cotellic

SÚKL a Evropská léková agentura zveřejnily informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Cotellic, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  F. Hoffman-La Roche Ltd.  

 

Prezentace k semináři 4 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Ohlašování změny údajů osoby v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)  

 

Informační dopis - bendamustin

SÚKL a Evropská léková agentura zveřejnily ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci léčivých přípravků informační dopis o nově zjištěných významných bezpečnostních údajích týkající se bendamustinu, zejména významných rizik jeho použití mimo schválené indikace.  

 

Návrh Seznamu k 20.4.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Informační dopis - Postinor 2

SÚKL zveřejnil informační dopis o změně v užívání léčivého přípravku Postinor-2, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Gedeon-Richter Plc., Maďarsko.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.6

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.6  

 

Seminář 8 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 7 ze dne 30. 5. 2017)  

 

Seminář 7 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 5 ze dne 6. 6. 2017)  

 

Seminář 5 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata