ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Prezentace k semináři 5 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata        

 

Seznam IPLP k 1.6.2017

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informační dopis - Clexane/Clexane Forte

SÚKL a Evropská léková agentura zveřejnily informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Clexane a Clexane Forte, které jsou zasílány držitelem rozhodnutí o registraci, společností Sanofi-Aventis s.r.o.  

 

Prezentace k semináři 8 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Prezentace k semináři 7 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Věstník SÚKL 5/2017

Věstník SÚKL 5/2017 zveřejněn 23. 5. 2017  

 

Seminář 11 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky – TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ (seminář není určen pro centra asistované reprodukce)   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42  

 

Seminář 10 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42.  

 

Návrh Seznamu k 20.5.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Prezentace k semináři 9 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné přípravky, farmakoekonomické analýzy a hranice ochoty platit  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE s prodlouženým účinkem k intrathekálnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku CYTARABINE ve formě koncentrátu vhodnému k intrathekálnímu podání s prodlouženým účinkem určený k léčbě lymfomatózní meningitidy.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících kortikosteroidy

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících kortikosteroidy v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 18. - 19. dubna 2017. Tato zpráva doplňuje zprávu ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 23. - 25. ledna 2017.  

 

SÚKL kontroluje Braillovo písmo na obalech léčivých přípravků

SÚKL informuje o kontrolách Braillova písma na obalech léčivých přípravků  

 

FI květen 2017

Farmakoterapeutické informace 5/2017