ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informační dopis - Epoetiny - kožní reakce

SÚKL informuje o závažných nežádoucích účincích u léčivých přípravků s obsahem epoetinů  

 

Věstník SÚKL 9/2017

Věstník SÚKL 9/2017 zveřejněn 25. 9. 2017  

 

Seminář 15 - Sekce Cenové a úhradové regulace

Témata: Posouzení analýzy nákladové efektivity , Příklady nedostatků v analýzách nákladové efektivity, Role odborných společností a pacientských organizací ve správních řízeních, Terapeutická zaměnitelnost a nahraditelnost z pohledu CAU, Vstup totožných přípravků do systému úhrad, žádosti o přepis ceny původce a výše a podmínek úhrady  

 

Návrh Seznamu k 20.9.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Seminář 14 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků)

Téma: Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv  

 

Seminář 13 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků)

Téma: Správná klinická praxe, rozlišení studií – intervenční vs. neintervenční a které je třeba hlásit SÚKL a etickým komisím, regulace klinických hodnocení léčiv v ČR a EU, proces posuzování SÚKL a nejčastější nedostatky předkládané dokumentace.  

 

Informační dopis - Solu-Medrol 40 mg/ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) si dovolují informovat o nové kontraindikaci přípravků s methylprednisolonem obsahujících laktózu u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka.  

 

FI září 2017

Farmakoterapeutické informace 9/2017  

 

Seminář 12 - Sekce dozoru (Oddělení lékopisu a standardizace léčiv)

Téma: Seminář k lékopisné problematice  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku azathioprin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku azathioprin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 17. - 19. července 2017.  

 

Informační dopis - Braltus

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky si Vás dovolují informovat o rozdílu mezi přípravkem Braltus, držitele Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., a originálním přípravkem Spiriva, prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách (dále jen Spiriva), s cílem minimalizovat potenciální riziko chyb v dávkování.  

 

Informační dopis Exjade 360 mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) si dovolují informovat o důležitém opatření u léčivého přípravku Exjade 360 mg.   

 

Věstník SÚKL 8/2017

Věstník SÚKL 8/2017 zveřejněn 23. 8. 2017