ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Prezentace ze semináře č. 8 a č. 10

Novinky v oblasti klinických hodnocení - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby  

 

Sdělení SÚKL ze dne 04.12.2009

Stažení léčivého přípravku LASTET.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.12.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").          

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.11.2009

Stažení léčivého přípravku HEDELIX S.A. por.gtt.sol.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.11.2009

Stažení léčivého přípravku ANACID, por.sus.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.11.2009

Informace o záměně příbalového informačního letáku u léčivého přípravku MOTILIUM.  

 

Shrnutí informací k použitelnosti přípravku Tamiflu

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila v červnu letošního roku u nově vyrobených šarží léčivého přípravku Tamiflu prodloužit dobu použitelnosti z 5 let na 7 let.  

 

Seminář 12 - Registrační sekce - Oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinického hodnocení a Direktiva 2001/20/EK - pro členy lokálních a multicentrických etických komisí a pracovníky zdravotnických zařízení v oblasti klinických hodnocení.  

 

Seminář 11 – Registrační sekce

Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí    

 

Doporučení ke snížení rizika vzniku nefrogenní systémové fibrózy při podání léčiv s obsahem gadolinia

Evropská léková agentura  (EMEA) přijala doporučení ke snížení rizika nefrogenní systémové fibrózy (NSF) v souvislosti s podáním kontrastních látek s obsahem gadolinia u pacientů ohrožených vznikem této choroby.  

 

Update v účinnosti a bezpečnosti vakcín proti viru H1N1

Evropská léková agentura přezkoumala další údaje o centralizovaně registrovaných pandemických vakcínách Celvapan, Focetria a Pandemrix (v České republice bude používána pouze vakcína Pandemrix).  Agentura potvrdila pozitivní poměr jejich přínosu oproti riziku při současné pandemii chřipky H1N1.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.11.2009

Informace o záměně řádků uvadějícíh číslo šarže a dobu použitelnosti u léčivého přípravku Voluven 6%.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.11.2009

Uvolnění léčivého přípravku Voluven, inf.sol. k léčebnému používání.  

 

Seminář 10 – Registrační sekce – oddělení klinického hodnocení

Novinky v oblasti klinických hodnocení    - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby. OPAKOVÁNÍ semináře, který proběhl 5.11.    

 

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím propofol

Státní ústav pro kontrolu léčiv opětovně upozorňuje na správný postup při podávání léčivých přípravků obsahujících propofol