ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Sdělení SÚKL ze dne 08.01.2010

Stažení léčivého přípravku NUROFEN PRO DĚTI JAHODA.  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 6. 1. 2010

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce z informací dostupných k 6. lednu 2010.  

 

Zápis ze schůzky ze zástupci asociací ze dne 7.12.2009

Záznam z jednání SÚKL - AIFP - ČAFF - SVOPL ze dne 7.12.2009.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 05.01.2010

Uvolnění léčivého přípravku Structokabiven, inf.eml. k léčebnému používání.  

 

Informace SÚKL o doručování veřejnou vyhláškou

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 39o zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček) s platností od 1.1.2010 je povinen veškeré písemnosti ve správních řízeních o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků doručovat pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup .  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.1.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").   

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2009

Stažení léčivého přípravku BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.12.2009

Informace o chybně uvedeném datu expirace u přípravku DHC CONTINUS 90 MG.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.12.2009

Stažení léčivého přípravku FLUORESCITE.  

 

Přehodnocení rizika/přínosu léčiv obsahujících valproát pro použití u bipolární poruchy

Evropská léková agentura dokončila přehodnocení bezpečnosti a účinnosti valproátu v léčbě manických epizod při bipolární poruše  

 

Nové informace k léčivům proti pandemické chřipce A/H1N1

Aktualizace informací o centralizovaně registrovaných  léčivech pro pandemii Evropské lékové agentury  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.12.2009

Stažení léčivých přípravků Tbl. Magnesii lactici a Tbl. Calcii carbonici, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš – Galenická laboratoř Ostrava .  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.12.2009

Informace o chybném názvu léčivého přípravku Ropinirol Teva 5mg v Braillově písmu.  

 

Seminář 1 – Registrační sekce

OPAKOVÁNÍ Semináře 11 ze 17.12.2009. Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí. Termín konání 12.01.2010.  

 

Farmakovigilanční zprávy k pandemii

Informace o nežádoucích účincích souvisejících s podáním pandemické vakcíny nebo léků k léčbě pandemické chřipky H1N1.