ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Sdělení SÚKL ze dne 09.02.2010

Uvolnění léčivého přípravku MPC HEXAL 10, por.tbl.nob., k léčebnému používání.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 04.02.2010

Stažení léčivých přípravků s obsahem sibutraminu z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 01.02.2010

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání jedné šarže léčivého přípravku Priorix, inj. pso. lqf.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.2.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").     

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.01.2010

Stažení léčivého přípravku Carteol LP 2% z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

EMA doporučuje opatření k omezení rizika vzniku PML při léčbě přípravkem Tysabri

Evropská léková agentura (EMA) doporučuje dodatečná opatření k omezení rizika vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie (dále PML) při léčbě přípravkem Tysabri. Riziko PML se zvyšuje po dvou letech léčby přípravkem Tysabri, ale i nadále převažují přínosy nad riziky při léčbě přípravkem u pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující roztroušenou sklerózou.   

 

Evropská léková agentura doporučuje pozastavení registračního rozhodnutí pro sibutramin

Přípravky na hubnutí spojené se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod budou staženy z celého trhu Evropské unie.    

 

Informace o výskytu padělku přípravku alli

SÚKL obdržel informaci od britské regulační autority o výskytu padělků léčivého přípravku alli pills, 60 mg v USA.  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 19. 1. 2010  

 

Statiny - aktualizace textů týkající se nežádoucích účinků

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů doprovázející léčivé přípravky ze skupiny statinů o nové nežádoucí účinky (poruchy spánku, ztráta paměti, sexuální poruchy, deprese, intersticiální pneumonie).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.1.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výměně léčiva – Nurofen pro děti jahoda, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Velká Británie.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.01.2010

Stažení léčivého přípravku NUROFEN PRO DĚTI JAHODA.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 07.01.2010

Informace o záměně řádků doby exspirace a čísla šarže u léčivého přípravku Bromhexin 8 KM kapky.