ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Sdělení SÚKL ze dne 21.10.2010

Stažení léčivých přípravků Tri-regol, por.tbl.obd. a Tri-regol 3+21, por.tbl.obd. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Ebixa

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících předávkování v souvislosti s omylem při podávání přípravku Ebixa, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci ( H. Lundbeck A/S ) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - PegIntron, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se omezení dodávky předplněných per přípravku PegIntron, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Schering-Plough Europe) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.10.2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivých přípravků Indivina por.tbl.flm.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.10.2010

Uvolnění léčivých přípravků Zanocin 200 mg, por.tbl.flm. a Klabax 500 mg, por.tbl.flm. k distribuci.  

 

Informace SÚKL k přípravku Nutrineal PD4 with 1,1 % aminoacids

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o stažení přípravku Nutrineal PD4 with 1,1% aminoacids v zemích EU.  

 

Informační dopis - TISSUCOL KIT, TISSEEL a TISSEEL Lyo

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se rizika při používání zdravotnického prostředku pro tlakové sprejování, kterým se podávají léčivé přípravky TISSUCOL KIT, TISSEEL a TISSEEL Lyo, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Baxter Czech spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.10.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.09.2010

Stažení léčivého přípravku Augmentin 625mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.09.2010

Informace o dovozu šarží léčivých přípravků Eclaran 5, drm.gel. a Eclaran 10 drm.gel., které mohou být vydávány k léčebnému použití.  

 

Informační dopis - Avandia, Avandamet

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se pozastavení obchodování přípravků obsahujících rosiglitazon (Avandia, Avandamet) v zemích Evropské unie, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (GlaxoSmithKline, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Cerezyme

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil nový informační dopis o dodávkách přípravku Cerezyme (imigluceráza) a doporučení pro léčbu pacientů, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Genzyme Qurope BV) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - VFEND

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se dlouhodobého použití léčivého přípravku VFEND (vorikonazol), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Pfizer Ltd., Sandwich, Kent) zdravotnickým pracovníkům.  

 

EMA potvrzuje pozitivní poměr přínosů a rizik vakcíny RotaTeq

Velmi nízké hladiny fragmentů DNA prasečího cirkoviru typu 2 ve vakcíně RotaTeq nepředstavuje pro veřejné zdraví žádné riziko.  

 

EMA aktualizuje přehodnocení Pandemrixu a hlášení o narkolepsii

Dostupné důkazy nepotvrzují souvislost, je třeba další výzkum.