ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Megafyt-R spol. s.r.o., Vrané nad Vltavou, z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Dr. Theiss Naturwaren GmbH,  z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2010

Stažení vybraných léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Leros s.r.o.,  z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu zániku platnosti registrace.  

 

Informační dopis - NovoSeven

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NovoSeven (Eptacogum alfa), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novo Nordisk s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma CAU ze dne 20.9.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 20.9.2010  

 

Informační dopis - Tasigna

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tasigna (nilotinib), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 03.11.2010

Uvolnění léčivého přípravku Silkis mast, drm.ung., k distribuci.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.11.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.10.2010

Stažení léčivých přípravků PegIntron 100 , PegIntron 120 a PegIntron 150, inj.pso.lqf. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seminář 1 - Inspekční odbor - Oddělení klinických praxí a dohledu nad zpracováním biologického materiálů

Seminář pro pracovníky tkáňových zařízení - center asistované reprodukce.  

 

Seminář 9 - Oddělení klinického hodnocení ve spolupráci s dalšími útvary SÚKL

Novinky v oblasti klinického hodnocení LP  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2010

Stažení léčivých přípravků APO-ALENDRONAT 70 MG z úrovně pacientů.  

 

Informace pro lékárny 25. 10. 2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) odstartoval v červenci tohoto roku službu předávání informací o nově zjištěných bezpečnostních rizicích léčiv. Jejím hlavním úkolem je včasné předání informací lékárnám, díky kterému bude zajištěna vyšší ochrana pacientů před případnými riziky.     

 

Informační dopis - Roaccutane

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se souvislosti podávání isotretioninu (Roaccutane) s rozvojem závažných kožních reakcí, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Roche s.r.o., Praha) zdravotnickým pracovníkům.