ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 6. 12. 2010

Záznam z jednání SÚKL - AVEL ze dne 6.12.2010    

 

Lékopis

Lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru, které přispívá k zajištění bezpečných, účinných a jakostních léčiv. Za správnost textů lékopisu odpovídá Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví České republiky, která spolupracuje s Evropskou lékopisnou komisí, jejímž členem je Česká republika od roku 1998. Činnost Lékopisné komise MZ ČR a jejích odborných sekcí organizuje Technický sekretariát Lékopisné komise, který je organizačně a fyzicky začleněn do Odboru laboratorní kontroly SÚKL (LAB).  

 

Informační dopis - Nplate

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Nplate (romiplostim), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Amgen s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Sabril

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Sabril (vigabatrin), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis,s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Rosuvastatin – riziko vzniku diabetes mellitus

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů doprovázející léčivé přípravky obsahující rosuvastatin o informaci o možném riziku vzniku diabetes mellitus.  

 

Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Revlimid (lenalidomid), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Celgene s r.o.) zdravotnickým pracovníkům  

 

Informační dopisy - Avastin, Sutent

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopisy týkající se souvislosti mezi osteonekrózou čelisti (osteonecrosis of the jaw, ONJ) a užíváním léčivých přípravků Avastin a Sutent, které byly rozeslány zmocněnci držitelů rozhodnutí o registraci těchto přípravků (společnostmi Roche s.r.o. a Pfizer spol. s r. o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Alendronát a riziko rakoviny jícnu (u pacientů s Barretovým jícnem)

V září 2010 Pracovní skupina pro farmakovigilanci (dále jen PhVWP) Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) na svých jednáních hodnotila možné souvislosti mezi rizikem rakoviny jícnu a užíváním alendronátu. Toto riziko bylo vyhodnoceno na základě postmarktetigových hlášení. V říjnu 2010  bylo schválené přesné znění textů, které by měly být včleněny do platných SPC.    

 

Informační dopis - RoActemra

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku RoActemra (tocilizumab), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Roche s r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.12.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Modafinil – omezení indikací

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) potvrdil omezení indikací přípravků s obsahem modafinilu pouze na podání v indikaci narkolepsie.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.11.2010

Stažení léčivého přípravku Lacipil 6 mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.11.2010

Stažení léčivých přípravků Methotrexat "Ebewe", inf.cnc.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.