ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informační dopis - pioglitazon

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků obsahujících pioglizaton, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Eli Lilly ČR, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Vigil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Vigil, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Torrex Chiesi CZ s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (sanofi-aventis, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.8.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Informační dopis - Thyrogen 0,9 mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se omezení dodávek přípravku Thyrogen, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Genzyme Europe B.V.) zdravotnickým pracovníkům.    

 

Věstník SÚKL 7/2011

Věstník SÚKL 7/2011 zveřejněn 28. 7. 2011.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 21. 7. 2011  

 

Kontrolní Seznam k 20.7.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.7.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.7.2011.   

 

Informační dopis - Cardioxane

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Cardioxane, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.7.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci června 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    

 

Jednání CHMP 20. - 23. června 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. června 2011  

 

Červen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.    

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.7.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Seznam IPLP k 1.7.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Kontrolní Seznam k 20.6.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.6.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.6.2011.