ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informační dopis - Velcade

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o správném způsobu podání léčivého přípravku Velcade (bortezomibum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Informace SÚKL k nedostupnosti léčivého přípravku GANATON

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na publikované nepřesné informace týkající se nedostupnosti léčivého přípravku GANATON.  

 

Upozornění na povinnost oznámení nežádoucích příhod ZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na povinnost oznámit  nežádoucí příhody dávané do souvislosti s použitím zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče.  

 

Informační dopis - Rasilez, Rasilez HCT

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Rasilez, Rasilez HCT (aliskiren), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novartis zdravotnickým pracovníkům.   

 

Informační dopis - Seroquel/Seroquel PROLONG

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Seroquel/Seroqulel PROLONG (quetiapin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci AstraZeneca Czech Republic s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv

SÚKL informuje o pokračování komunikační kampaně zaměřené na zvýšení bezpečnosti léčiv prostřednictvím systému hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU ke 4.1.2012

Oprava předchozího seznamu cen a úhrad LP / PZLÚ ke dni 4.1.2012 zahrnuje doplnění data v nepovinném datovém poli DAT_CP.    

 

Informace pro lékárny - DETRALEX

SÚKL informuje o souběžném dovozu léčivého přípravku DETRALEX.  

 

Informační dopis - Prograf, Advagraf

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Prograf a Advagraf (takrolimus), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Astellas Pharma, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.    

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Prezentace ze semináře č. 9

Správná klinická praxe v práci etických komisí.  

 

Seznam IPLP k 1.1.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Sdělení k zákonu o regulaci reklamy

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se zákonem o regulaci reklamy.   

 

Sdělení k cenové kontrole

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se cenovými kontrolami.