Hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh

V přehledu jsou uvedena hlášení podaná od 31.12.2007, tedy od data účinnosti novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., která stanovuje držitelům rozhodnutí o registraci povinnost oznamovat SÚKL uvedení, přerušení nebo ukončení uvádění léčivých přípravků na trh.

Vyhledávání

 

   

   

Počet nalezených záznamů: 10
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP 1)
Předpokládaný termín obnovení Důvod přerušení / ukončení
0199684 TERFIMED 250MG TBL NOB 14 II Obnovení 21.06.2018
0199685 TERFIMED 250MG TBL NOB 28 II Obnovení 21.06.2018
0199684 TERFIMED 250MG TBL NOB 14 II Přerušení 24.04.2018 0001421
0199685 TERFIMED 250MG TBL NOB 28 II Přerušení 14.03.2018 0001421, 0199684
0199684 TERFIMED 250MG TBL NOB 14 II Zahájení 29.07.2013
0106144 TERFIMED 250MG TBL NOB 14 I Ukončení 26.07.2013 0102518, 0001421
0199685 TERFIMED 250MG TBL NOB 28 II Zahájení 27.06.2013
0106145 TERFIMED 250MG TBL NOB 28 I Ukončení 03.06.2013 0102518, 0106144, 0001421
0106144 TERFIMED 250MG TBL NOB 14 I Zahájení 01.10.2008
0106145 TERFIMED 250MG TBL NOB 28 I Zahájení 01.10.2008
1) V přehledu jsou uvedeny pouze přípravky s aktivním výskytem na českém trhu (dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v předchozím čtvrtletí).

Léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny barevně.
Poslední aktualizace databáze: 14. duben 2021 v 08:50