ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 6
Název studie Diagnóza
12týdenní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie III. fáze s paralelními skupinami následovaná 4týdenním randomizovaným obdobím pro vystoupení s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost perorálně podávaného přípravku ibodutant 10 mg jednou denně u pacientek trpících syndromem dráždivého tračníku s průjmem syndrom dráždivého traktu s průjmem
52týdenní, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III paralelních skupin s opětovnou randomizací po 25 týdnech k posouzení účinnosti a bezpečnosti perorálního užívání ibodutantu 10 mg jednou denně u pacientek se syndromem dráždivého tračníku s průjmem syndrom dráždivého traktu s průjmem
Dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze II, kontrolované placebem a s paralelními skupinami, pro osouzení účinku perorálně podávaného ibodutantu u syndromu dráždivého tračníku s průjmem (IBS-D) - studie IRIS-2 syndrom dráždivého tračníku s průjmem
Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná placebem kontrolovaná studie fáze IIIb/IV s paralelními skupinami pro porovnání účinnosti a bezpečnosti léku Movicol s placebem u pacientů se zácpou spojenou se syndromem dráždivého tračníku (IBS) Zácpa spojená se syndromem dráždivého tračníku
Otevřené pokračující klinické hodnocení bezpečnosti AGI-003 (Averapamilu) v léčbě syndromu dráždivého tračníku s průjmem (IBS-D) Syndrom dráždivého tračníku s průjmem
Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie hodnotící potenciální účinnost, bezpečnost a snášenlivost různých orálních dávek přípravku YM060 u pacientů se syndromem dráždivého tračníku s převažujícími průjmy syndrom dráždivého tračníku
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 27. leden 2023 v 05:11