Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 16
Název studie Diagnóza
Účinnost a bezpečnost ?SQ tree SLIT-tablet? u subjektů se středně těžkou až těžkou alergickou rýmou a nebo zánětem spojivek vyvolaných pylem ze skupiny bříza alergická rýma nebo zánět spojivek vyvolaných pylem ze skupiny bříza
Multicentrická, paralelní, randomizovaná, jednoduše zaslepená studie, srovnávající účinnost a snášenlivost Rhinaction?, osmotického dekongescenčního nosního spreje s obsahem esenciálních olejů, oproti Olynth? 0.1%, vazokonstrikčního nosního spreje sloužícího k úlevě od příznaků akutní rýmy u dospělých. akutní rýma
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti sublingválních tablet přípravku STG320 s obsahem alergenů z roztočů domácího prachu (HDM) u dospělých a dospívajících s alergickou rýmou způsobovanou HDM. alergická rýma
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami ke stanovení klinické účinnosti a bezpečnosti imunoterapie přípravkem SUBLIVAC FIX Birch u pacientů trpících alergickou rýmou/alergickou rýmou a zánětem spojivek vyvolanými pylem břízy. Studie SB/0042 alergická rýma
Neintervenční studie prováděná u alergických pacientů trpících rýmou/rýmou spojenou se zánětem spojivek v kombinaci s intermitentním astmatem nebo bez, vyvolanou pylem trav.Vyhodnocení účinnosti specifické imunoterapie alergických symptomů / aktivity nemoci během travní pylové sezóny dle hodnocení pacientů léčených různými dávkami přípravku Depigoid Phleum rýma/zánět spojivek/intermitentní astma vyvoláné pyly trav
Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti čtyř koncentrací Depigoid Phleum u pacientů s alergickou rýmou a/nebo rinokonjunktivitidou, s nebo bez intermitentního astmatu alergická rýma
Randomizované, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie ke stanovení bezpečnosti, tolerance a optimální účinné dávky Sublivac Fix birch u pacientů s alergickou rýmou/zánětem spojivek vyvolanými pyly břízy u pacientů s alergickou rýmou/zánětem spojivek vyvolanými pyly břízy
Hodnocení účinnosti a bezpečnosti antihistaminika V0114CP 2,5mg v léčbě senné rýmy, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie se třemi paralelními rameny, zahrnujícími zkoumanou látku, placebo a srovnávací přípravek (Desloratadine). senná rýma
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná mezinárodní studie fáze II/III hodnotící účinnost a bezpečnost dvou dávek sublingvální imunoterapie (podávané pod jazyk) (SLIT) podávané jako tablety obsahující alergeny jednou denně dospělým pacientům trpícím alergickou rýmou vyvolanou roztoči z domácího prachu Alergická rýma
Účinnost a bezpečnost antihistaminika V0114CP, 2.5 mg v léčbě celoroční alergické rýmy: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie se třemi paralelními skupinami, včetně placeba a účinné kontroly (levocetirizine, 5 mg) Celoroční alergická rýma
Účinnost anithistaminika V0114 CP, 2,5 mg, tablety v léčbě senné rýmy: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie Senná rýma
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie ke zhodnocení snášenlivosti a bezpečnosti ANTIRINu(R), nosního spreje a kapek ve dvou věkových skupinách dětí s akutní rýmou Akutní rýma
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multi-centrická studie ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti nosního spreje ANTIRIN(R) a NASIC(R) v léčbě alergické rýmy Alergická rýma
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie závislosti účinku na dávce V0114 (2.5, 5, 7.5 a 10 mg) ve srovnání s mequitazinem, 10 mg a placebem v léčbě senné rýmy sezónní alergická rhinitida (senná rýma)
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III, srovnávající účinnost a bezpečnost bilastinu, 20 mg denně a cetirizinu, 10 mg v léčbě senné rýmy senná rýma
Snášenlivost a bezpečnost přípravku Oxamet(R) u pacientů s akutní rýmou akutní rýma
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 25. září 2021 v 05:11