Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 7
Název studie Diagnóza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, účinnou látkou kontrolovaná studie fáze III k prokázání non-inferiority, vyhodnocující účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku Cefepime/VNRX-5133 u dospělých pacientů s komplikovanými infekcemi močových cest včetně akutní pyelonefritidy. komplikované infekce močových cest včetně akutní pyelonefritidy
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená a dvojitě matoucí prospektivní klinická studie fáze 3 hodnotící účinnost, bezpečnost a farmakokinetiku perorálně podávaného tebipenem pivoxil hydrobromidu (SPR994) ve srovnání s intravenózně podávaným ertapenemem u pacientů s komplikovanou infekcí močového ústrojí (cUTI) nebo akutní pyelonefritidou (AP). komplikovaná infekce močového ústrojí nebo akutní pyelonefritidou
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, účinnou látkou kontrolovaná studie fáze III k prokázání non-inferiority, vyhodnocující účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku Cefepime/VNRX-5133 u dospělých pacientů s komplikovanými infekcemi močových cest včetně akutní pyelonefritidy. komplikované infekce močových cest včetně akutní pyelonefritidy
Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, srovnávací klinické hodnocení fáze III, zjišťující účinnost a bezpečnost přípravku Cefepime-Tazobactam ve srovnání s Meropenem, s následnou volitelnou perorální terapií, při léčbě komplikované infekce močových cest nebo akutní pyelonefritidy dospělých infekce močových cest nebo akutní pyelonefritidy dospělých
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie přípravku Cefepim/ AAI101 u hospitalizovaných dospělých pacientů s komplikovanými infekcemi močových cest, včetně akutní pyelonefritidy infekce močových cest včetně akutní pyelonefritidy
Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, klinické hodnocení fáze 3 s následnou volitelnou perorální léčbou, hodnotící účinnost a bezpečnost plazomicinu ve srovnání s meropenemem v léčbě komplikovaných infekcí močových cest (cUTI), včetně akutní pyelonefritidy (AP) u dospělých. infekce močových cest včetně akutní pyelonefritidy
Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, double-dummy, srovnávací studie fáze III s paralelními skupinami ke stanovení účinnosti, bezpečnosti a tolerance kombinace ceftazidimu a avibactamu (CAZ-AVI, dříve CAZ104) ve srovnání s doripenemem s následnou vhodnou perorální léčbou při léčbě komplikovaných infekcí močového systému (včetně akutní pyelonefritidy) s gramnegativním patogenem u hospitalizovaných dospělých pacientů. léčba komplikovaných infekcí močového systému (včetně akutní pyelonefritidy) s gramnegativním patogenem u hospitalizovaných dospělých pacientů
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 3. prosinec 2021 v 05:11