ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, otevřená, randomizovaná studie fáze 3 přípravku nemvaleukin alfa v kombinaci s pembrolizumabem ve srovnání s chemoterapií zvolenou zkoušejícím u pacientek s platina rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním karcinomem peritonea (ARTISTRY-7)
EudraCT number 2021-002326-24
Číslo protokolu ALKS4230-007
Zadavatel Alkermes, Inc., 852 Winter Street, Waltham, MA 02451, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom vaječníků, vejcovodů nebo karcinom peritonea
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2023
Datum schválení SÚKL 16. 5. 2023
Datum schválení MEK
Datum zahájení 7.8.2023
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Bulovka, Gynekologicko-porodnická klinika, Budínova 67/2, Praha 8,180 81
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 18, Praha 2,128 08

Zpět na seznam