ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 posuzující účinnost a bezpečnost přípravku BIO89-100 upacientů se závažnou hypertriglyceridemií
EudraCT number 2022-004172-42
Číslo protokolu BIO89-100-221
Zadavatel 89bio, Inc.,142 Sansome Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94104, United States of America
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza hypertriglyceridemie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 21.2.2023
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH IKEM ,Diabetologická klinika, Vídeňská 1958/9, Praha,149 00

Zpět na seznam