ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení (KH) fáze 3, prováděné v paralelních skupinách, posuzující účinnost a bezpečnost subkutánně podávané indukční terapie Guselkumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2022-000365-41
Číslo protokolu CNTO1959UCO3004
Zadavatel Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 16.1.2023
Datum schválení MEK 28.12.2022
Datum zahájení 15.3.2023
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Synexus Czech s.r.o., Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2,120 00
ARTROSCAN s.r.o., Třebovická 5114/106, Ostrava,722 00
Axon Clinical, s.r.o., Ostrovského 253/3, Praha 5,150 00
Gastroenterologie, s.r.o., Mánesova 646/16, Hradec Králové,500 02
ISCARE a.s., Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty (IBD), Českomoravská 2510/19, Praha 9,190 00
Nemocnice České Budějovice, a.s., Gastroenterologické oddělení, B. Němcové 585/54, České Budějovice,370 01

Zpět na seznam