ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 hodnotící tukatinib nebo placebo v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem jako udržovací léčbu metastatického HER2+ karcinomu prsu (HER2CLIMB-05)
EudraCT number 2021-002491-39
Číslo protokolu SGNTUC-028
Zadavatel Seagen Inc., 21823 30th Drive SE, Bothell WA 98021, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 17.2.2023
Datum schválení MEK 17.2.2023
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Žlutý kopec 7, Brno,656 53
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika, U Nemocnice 499/2, Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84/1,Praha 5 - Motol,150 06
NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice,Onkologický stacionář, K Nemocnici 1106/14, Hořovice,268 31
Fakultní Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a FTN,Vídeňská 800, Praha 4 - Krč,140 59

Zpět na seznam