ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, dvouramenné klinické hodnocení fáze III posuzující účinnost a bezpečnost xevinapantu a radioterapie v porovnání s placebem a radioterapií k prokázání lepšího přežití bez onemocnění u účastníků s resekovaným dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku s vysokým rizikem relapsu, kteří nejsou způsobilí pro léčbu vysokými dávkami cisplatiny
EudraCT number 2022-001144-18
Číslo protokolu MS202359_0002
Zadavatel Merck Healthcare KGaA,Frankfurter Str. 250,Darmstadt,64293, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 8.11.2022
Datum schválení MEK 20.9.2022
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Onkologická klinika,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice Bulovka,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8 - Libeň,180 81

Zpět na seznam