ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, aktivní a placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 2b prováděné v paralelních skupinách posuzující účinnost a bezpečnost indukční a udržovací terapie přípravky guselkumab a golimumab podávanými v kombinaci u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2021-005528-39
Číslo protokolu 78934804UCO2001
Zadavatel Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 22.12.2022
Datum schválení MEK 12.10.2022
Datum zahájení 15.5.2023
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Vojenská nemocnice Brno p.o.,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,636 00
ISCARE a.s.,IBD a gastroenterologie,Českomoravská 2510/19,Praha 9 - Libeň,190 00
Fakultní nemocnice Brno,Interní gastroenterologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam