ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená studie fáze 3 srovnávající sacituzumab govitekan plus pembrolizumab a léčbu zvolenou lékařem plus pembrolizumab u pacientů s dosud neléčeným, lokálně pokročilým, inoperabilním nebo metastatickým triple negativním karcinomem prsu s nádory s expresí PD-L1
EudraCT number 2021-005742-14
Číslo protokolu GS-US-592-6173
Zadavatel Gilead Sciences, Inc.,333 Lakeside Drive,Foster City,CA 94404, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 26.10.2022
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,U Nemocnice 499/2,Praha 2,128 08
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika FN KV a 3. LF UK,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Fakultní Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a FTN,Vídeňská 800,Praha 4 ? Krč,140 59
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,Zdravotníků 248/7,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05

Zpět na seznam