ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná, multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost snížení dávky perorálně podávaného filgotinibu u subjektů s ulcerózní kolitidou v klinické remisi
EudraCT number 2022-000719-30
Číslo protokolu GLPG0634-CL-341
Zadavatel Galapagos NV, Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, Belgium
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 30.9.2022
Datum schválení MEK 11.10.2022
Datum zahájení
Datum ukončení 7.7.2023
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o., třída Edvarda Beneše 1549/34, Hradec Králové, 500 12
G.E.P. Clinic s.r.o., Cimburkova 16, Praha 3 - Žižkov, 130 00

Zpět na seznam