ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Obicetrapib v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou při léčbě modifikující hladiny lipidů (BROOKLYN): placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, randomizovaná studie fáze III hodnotící účinek 10 mg obicetrapibu u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií (HeFH) a LDL-C ? 70 mg/dl, kteří dostatečně nereagují na svoji léčbu modifikující hladiny lipidů
EudraCT number 2021-005064-22
Číslo protokolu TA-8995-301
Zadavatel NewAmsterdam Pharma B.V., Gooimeer 2-35, 1411 DC Naarden, The Netherlands
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza hypercholesterolémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 25.8.2022
Datum schválení MEK 10.8.2022
Datum zahájení 8.11.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), Pracoviště preventivní kardiologie, Vídeňská 1958/9, Praha 4,140 21
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické biochemie, Pekařská 664/53, Brno, 656 91
Fakultní nemocnice Hradec Králové, III. interní gerontometabolická klinika, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Klinika endokrinologie a metabolismu, U Nemocnice 2 ,Praha 2,128 08
MUDr. Nina Zemková s.r.o., Interní ambulance,Masarykovo náměstí 155, Uherské Hradiště, 686 01
Fakultní nemocnice v Motole, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 ? Motol ,150 06

Zpět na seznam