ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, multicentrická, randomizovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost TAR-200 v kombinaci s cetrelimabem ve srovnání s intravezikálním Bacillus Calmette-Guérin (BCG) u BCG naivních pacientů s vysoce rizikovým neinvazivním karcinomem močového měchýře (HR-NMIBC)
EudraCT number 2020-004506-64
Číslo protokolu 17000139BLC3002
Zadavatel Janssen-Cilag International NV,Turnhoutseweg 30,Beerse,B-2340, Belgium
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom močového měchýře
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 13.10.2022
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská nemocnice Liberec, a.s
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Urologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a FTN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Urologická klinika,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
FN Motol

Zpět na seznam