ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Studie fáze 2 hodnotící cemiplimab, monoklonální protilátku proti PD-1, a vakcínu ISA101b u pacientů s rekurentním/metastatickým orofaryngeálním HPV16 pozitivním karcinomem, u nichž nastala progrese onemocnění na předchozí terapii proti PD-1.
EudraCT number 2020-003652-32
Číslo protokolu ISA101b-OPC-03-19
Zadavatel ISA Therapeutics B.V.,De Limes 7,Oegstgeest,2342 DH, Netherlands
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 13.9.2022
Datum schválení MEK 8.2.2021
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84/1,Praha 5 - Motol,150 06
Fakultní nemocnice Bulovka,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8 - Libeň,180 81

Zpět na seznam