ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Klinické hodnocení fáze Ib/III k vyhodnocení bemarituzumabu s chemoterapií a nivolumabem oproti samotné chemoterapií s nivolumabem u pacientů s dosud neléčeným, pokročilým karcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce s overexpresí FGFR2b (FORTITUDE-102)
EudraCT number 2021-003477-61
Číslo protokolu 20210098
Zadavatel Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom žaludku nebo gastroezofageální junkce s overexpresí FGFR2b
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 8.7.2022
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Ostrava, Klinika onkologická, 17.listopadu 1790/5, 708 52 ostrava-Poruba
Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Onkologické oddělení, Kochova 1185, Chomutov,430 12 (již neprobíhá)
Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a FTN, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč,140 59
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Onkologická klinika ,U Nemocnice 499/2, Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc,779 00

Zpět na seznam