ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK-6482 v kombinaci s lenvatinibem (MK-7902) oproti kabozantinibu v léčbě účastníků s pokročilým karcinomem ledviny, u nichž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící proti PD-1/L1
EudraCT number 2020-002075-35
Číslo protokolu MK-6482-011
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC,126 East Lincoln Ave., P.O. Box 2000,Rahway, New Jersey,07065-0100, United States
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 10.8.2022
Datum schválení MEK 1.9.2022
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice České Budějovice a.s.,Urologické oddělení,B. Němcové 585/54,České Budějovice,370 01
Masarykův onkologický ústav ,,Žlutý kopec 7 Ž,Brno,656 53
Fakultní nemocnice Hradec Králové ,Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581 ,Hradec Králové ,500 05
Fakultní Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1.LF UK ,Vídeňská 800,Praha 4-Krč ,140 59
Fakultní nemocnice Motol, Onkologická klinika 2.LF UK, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

Zpět na seznam