ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIIhodnotící podkožní podání přípravku ISIS 678354 u pacientů se závažnou hypertriglyceridémií
EudraCT number 2021-002192-19
Číslo protokolu ISIS678354-CS5
Zadavatel Ionis Pharmaceuticals, Inc., 2855 Gazelle Court, Carlsbad, CA 92010, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza hypertriglyceridémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 19.7.2022
Datum schválení MEK 18.8.2022
Datum zahájení 15.11.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH EDUMED s.r.o.,Kardiologická, diabetologická a interní ambulance, Mlýnská 189, Náchod, 547 01
MUDr. Nina Zemková s.r.o., Interní ambulance, Masarykovo náměstí 155, Uherské Hradiště, 686 01
Medicus Services SRO, Kardiologická ambulance, Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem, 250 01
Fakultní nemocnice Ostrava, Interní a kardiologická klinika, 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba,708 52
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Klinika endokrinologie a metabolismu,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Hradec Králové, III. interní gerontometabolická klinika, Sokolská 581, Hradec Králové,50005

Zpět na seznam