ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze IV u pacientů s hypercholesterolemií sledující účinnost, bezpečnost, snášenlivost a kvalitu života při individuálně optimalizované léčbě snižující hladinu lipidů s inklisiranem (KJX839) nebo bez něj.
EudraCT number 2021-003759-40
Číslo protokolu CKJX839A12402
Zadavatel Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza hypercholesterolémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 7.7.2022
Datum schválení MEK
Datum zahájení 25.8.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Kardiologická a interní ambulance Liberec s.r.o., Klášterní 117/2, 460 05 Liberec V - Kristiánov (již neprobíhá)
Centrum pro léčbu diabetu a obezity, interní lékařství (Agentura Science Pro spol. s.r.o.), Dlouhá 521/34, 779 00 Olomouc
CTC Hodonín s.r.o., angiologická a interní ambulance, Kollárova 4338/9, 695 01 Hodonín
Angionika s.r.o., Smetanovo náměstí 1358/3, 274 01 Slaný
Vila zdraví kardiologie a interna, Domovina 2, Olomouc,779 00
Kardio Mělník, s.r.o., Nová 3420, Mělník, 276 01
Kardio Chlumec s.r.o, Nádražní 783, Chlumec nad Cidlinou, 503 51
Angiologická Ambulance s.r.o., Čs. Armády 2052/12c, Hlučín,748 01
Kardiologická ambulance, Poliklinika Masarykův Dům, Palackého 201, Trutnov,541 01
Interní klinika-Kardiologické odd., Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice Kyjevská 44, Pardubice,532 03
Kardio Václavík, s.r.o., Komenského 724/13, Přerov I-Město, 750 02

Zpět na seznam