ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, multicentrické klinické hodnocení složené ze dvou částí, 1.rok dvojitě zaslepené podávání inklisiranu versus placeba] a 2.rok otevřená léčba inklisiranem ke stanovení bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti inklisiranu u dospívajících od 12 do 17 let s heterozygotní familiární hypercholesterolemií a zvýšeným LDL-cholesterolem (studie ORION-16)
EudraCT number 2020-002757-18
Číslo protokolu CKJX839C12301
Zadavatel Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Neonatologie, pediatrie
Diagnóza heterozygotní familiární hypercholesterolemie a zvýšený LDL-cholesterol
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 9.6.2022
Datum schválení MEK
Datum zahájení 31.8.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Motol, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, V Úvalu 84, Praha 5,150 06
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, Ke Karlovu 455/2, Praha 2,128 08

Zpět na seznam