ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie INTERVENČNÍ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE?3 S?PARALELNÍMI SKUPINAMI HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A?BEZPEČNOST RITLECITINIBU (PF-06651600) U?DOSPĚLÝCH ÚČASTNÍKŮ SE STŘEDNĚ AŽ VYSOCE AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOU
EudraCT number 2021-003702-42
Číslo protokolu B7981058
Zadavatel Pfizer Inc., 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 19.4.2022
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení 10.3.2023
Poznámka Zadavatel se rozhodl ukončit tuto studii / studie dosud nebyla zahájena/ z obchodně strategických důvodů, důvodem není bezpečnost, účinnost nebo snášenlivost přípravku
Centra, kde bude probíhat KH PreventaMed s.r.o., Vila zdraví, Domovina 2,Olomouc,779 00
Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o., Třída Edvarda Beneše 1549, Hradec Králové,500 12
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno,656 91
Vojenská nemocnice Brno p.o., Zábrdovická 3, Brno,636 00
Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, Slaný,274 01

Zpět na seznam