ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie EMBER-3: Randomizovaná, nezaslepená studie fáze 3 hodnotící imlunestrant, endokrinní léčbu dle volby zkoušejícího a imlunestrant plus abemaciklib u pacientů s estrogenový receptor pozitivním, HER2 negativním lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu po předchozí endokrinní léčbě
EudraCT number 2021-000079-35
Číslo protokolu J2J-OX-JZLC
Zadavatel Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2022
Datum schválení SÚKL 28.7.2022
Datum schválení MEK 2.6.2021
Datum zahájení 16.11.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Ústav radiační onkologie 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8,180 81
Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Onkologie,Gen. R. Tesaříka 80, Příbram,261 01
Nemocnice Hořovice, Onkologický stacionář, K Nemocnici 1106/14, Hořovice,268 31
Thomayerova nemocnice, Onkologicka klinika 1. LF UK, Vídeňská 800, Praha 4,140 59
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika, Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34

Zpět na seznam