ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie postMONARCH: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 srovnávající účinnost abemaciklibu s fulvestrantem a placeba s fulvestrantem u pacientů s HR+, HER2- pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu po progresi na inhibitoru CDK4/6 a hormonální léčbě
EudraCT number 2021-002301-10
Číslo protokolu I3Y-MC-JPEF
Zadavatel Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 9.2.2022
Datum schválení MEK 3.2.2022
Datum zahájení 3.11.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Multiscan, s.r.o., Kyjevská 44, Pardubice, 532 03
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05

Zpět na seznam