ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3, jehož cílem je porovnat účinnost a bezpečnost kombinace přípravků belzutifan (MK-6482) a pembrolizumab (MK-3475) oproti kombinaci placebo plus pembrolizumab v adjuvantní léčbě světlobuněčného karcinomu ledviny (ccRCC) po nefrektomii (MK-6482-022)
EudraCT number 2021-003436-92
Číslo protokolu MK-6482-022
Zadavatel Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey,08889-0100, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza světlobuněčný karcinom ledviny
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 21.2.2022
Datum schválení MEK 15.3.2022
Datum zahájení 2.5.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava, Onkologická klinika, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Onkologicko-chirurgické oddělení, Pekařská 53, 656 91 Brno
Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Fakultní nemocnice Motol Onkologická klinika Praha 5, 150 00

Zpět na seznam