ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III k vyhodnocení bemarituzumabu s chemoterapií oproti placebu s chemoterapií u pacientů s dosud neléčeným, pokročilým karcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce s overexpresí FGFR2b (FORTITUDE-101)
EudraCT number 2021-003461-35
Číslo protokolu 20210096
Zadavatel Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom žaludku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 22.2.2022
Datum schválení MEK 26.1.2022
Datum zahájení 2.5.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Masarykův onkologický ústav, Komplexní onkologické centrum, Žlutý kopec 7, Brno,635 56
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Onkologická klinia 2. LF UK a VFN, U Nemocnice 499/2,Praha 2,128 08
Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a FTN,Vídeňská 800, Praha 4,140 59
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika,I.P. Pavlova 185/6, Olomouc,779 00

Zpět na seznam