ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení dávky a k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti indukční léčby efavaleukinem alfa u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2021-002537-41
Číslo protokolu 20170104
Zadavatel Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320, United states of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 3.11.2021
Datum schválení MEK 6.1.2022
Datum zahájení 7.6.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice,Interní oddělení,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Gastroenterologické oddělení ,Sociální péče 3316/12A ,Ústí na Labem,401 13 (již neprobíhá)
Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Gastroenterologie a digestivní endoskopie ,Vlašská 36, Praha ,118 00
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o., Třída Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové ,500 12
Axon Clinical, Ostrovského 3, Praha 5, 150 00

Zpět na seznam