ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie EPIK-B5: Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III k posouzení alpelisibu (BYL719) v kombinaci s fulvestrantem u mužů a postmenopauzálních žen s HR-pozitivním, HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu s mutací PIK3CA po progresi během léčby nebo po léčbě inhibitorem aromatázy a inhibitorem CDK4/6
EudraCT number 2021-001966-39
Číslo protokolu CBYL719C2303
Zadavatel Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 18.11.2021
Datum schválení MEK 6.10.2021
Datum zahájení 11.4.2022
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Královské Vinohrady,Radiologická a onkologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Masarykův onkologický ústav,,Žlutý kopec 543/7,Brno,602 00
Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze,Onkologická klinika, ,Vídeňská 800/5,Praha 4,140 59
Nemocnice Nový Jičín a.s., ,oddělení radioterapie a onkologie,Purkyňova 2138/16,Nový Jičín,741 01
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,,U Nemocnice 2,Praha 2,128 00

Zpět na seznam